what are pills called o.

canadian viagra accepts master card.

obat acyclovir cream lowest price on online order of kamagra. buy atenolol with online dr. prescribe. articulo 94. .

Electricitate – Temperatură

Electricitate – Temperatură

Laboratorul Electrice – Temperaturi execută etalonări pentru aparate de măsură utilizate în aplicaţii industriale şi de laborator, care implică :

- temperatură, până la 1200 °C
- tensiune continuuă, până la 1000 V
- tensiune alternativă, până la 1000 V
- rezistenţă, până la 100 MΩ
- curent continuu, până la 30 A
- curent alternativ, până la 600 A
- frecvență, până la 640 MHz

Forţă – Duritate – Moment al Forţei

Forţă – Duritate – Moment al Forţei

Laboratorul Forţă – Duritate – Moment al Forţei execută etalonări pentru mijloace de măsurare utilizate în aplicaţii industriale, laboratoare de încercări din industria materialelor de construcţii, institute de cercetare care implică :

- forţă, până la 3000 kN
- duritate ( HRC, HV, HB )
- moment al forţei, până la 1000 Nm
- energie, lucru mecanic până la 300 J

Presiune

Presiune

Laboratorul Presiune execută etalonări pentru mijloace de măsurare utilizate în aplicaţii industriale, laboratoare de încercări din industria materialelor de construcţii, laboratoare de încercări chimice, institute de cercetare care implică :

- presiune, până la 1000 bar
- vacuum, până la -1 bar
- presiune arterială, până la 300 mmHg
- dispozitiv auxiliar pentru măsurarea presiunii tip presostat
- traductor de presiune
- reductor

Masă

Masă

Laboratorul Masă execută etalonări pentru mijloace de măsurare utilizate în aplicaţii industriale, laboratoare de încercări din industria materialelor de construcţii, laboratoare de încercări chimice, institute de cercetare, companii din domeniul medical – farmaceutic, alimentaţie publică, pentru:

- greutăţi de lucru, până la 20 Kg
- aparate de cântărit cu funcţionare neautomată, până la 1000 Kg

Lungimi – Timp – Cinematice

Lungimi – Timp – Cinematice

Laboratorul Lungimi – Timp – Cinematice execută etalonări metrologice pentru mijloace de măsurare utilizate în aplicaţii industriale, laboratoare de încercări din industria materialelor de construcţii, laboratoare de încercări chimice, institute de cercetare care implică :

- lungime, până la 1500 mm
- timp
- turaţii, până la 40 000 rotaţii/minut