Recertificare sistem de management al calității

În cursul lunii octombrie 2013 laboratorul SIMAR a obţinut recertificarea sistemului de management al calității, conform standardului SR EN ISO 9001:2008.

În cursul lunii octombrie 2013 laboratorul SIMAR a obţinut recertificarea sistemului de management al calității, conform standardului SR EN ISO 9001:2008.