Lungimi – Timp – Cinematice

Laboratorul Lungimi – Timp – Cinematice execută etalonări metrologice pentru aparate de măsură utilizate în aplicaţii industriale, laboratoare de încercări din industria materialelor de construcţii, laboratoare de încercări chimice, etc.

- lungime, până la 1500 mm

- timp

- turaţii, până la 40 000 rotaţii/minut