LegislaE�ie

cheap doxycycline 180 100 mg without rx.

OrdonanA?a Guvernului nr. 20/1992, privind activitatea de metrologie (.pdf)

Emitent: Guvernul RomA?niei
aprobatA? AYi modificatA? prin Legea nr. 11/1994, cu modificA?rile AYi completA?rile ulterioare

I.M.L. 1-05 (.pdf)

Emitent: Guvernul RomA?niei
InstrucA?iune de metrologie legalA? – Etaloane naA?ionale

I.M.L. 2-05 (.pdf)

Emitent: Guvernul RomA?niei
InstrucA?iune de metrologie legalA? – Aprobarea de model

I.M.L. 3-05 (.pdf)

Emitent: Guvernul RomA?niei
InstrucA?iune de metrologie legalA? – Trasabilitatea rezultatelor mA?surA?rilor efectuate cu mijloace de mA?surare supuse controlului metrologic legal

I.M.L. 4-05 (.pdf)

Emitent: Guvernul RomA?niei
InstrucA?iune de metrologie legalA? – Marcaje metrologice

I.M.L. 5-05 (.pdf)

Emitent: Guvernul RomA?niei
InstrucA?iune de metrologie legalA? – Autorizarea persoanelor fizice AYi juridice care efectueazA? verificA?ri metrologice

I.M.L. 6-05 (.pdf)

Emitent: Guvernul RomA?niei
InstrucA?iune de metrologie legalA? – Avize

I.M.L. 7-05 (.pdf)

Emitent: Guvernul RomA?niei
InstrucA?iune de metrologie legalA? – InspecA?ia AYi testarea inopinatA?. Supravegherea metrologicA? a utilizA?rii mijloacelor de mA?surare supuse controlului metrologic legal

I.M.L. 8-01 (.pdf)

Emitent: Guvernul RomA?niei
InstrucA?iune de metrologie legalA? – Preambalarea unor produse Ai??n funcA?ie de masA? sau volum

Lista oficialA? LO-2004 (.pdf)

Emitent: BRML
Lista OficialA? a mijloacelor de mA?surare supuse controlului metrologic legal

cid desi tashan. Ordin 48/2010 (.pdf)

Emitent: BRML overnight pharmacy 4 u cialis. cytoxan 20mg.
pentru aprobarea Listei Oficiale a mijloacelor de mA?surare supuse controlului metrologic legal L.O. – 2010

Legea nr. 608/2001 (.pdf)

Emitent: Guvernul RomA?niei
privind evaluarea conformitA?A?ii produselor

HG nr. 755/2004 (.pdf)

Emitent: Guvernul RomA?niei
privind aprobarea unitA?A?ilor de mA?surA? legale

HG nr. 617/2003 (.pdf)

Emitent: Guvernul RomA?niei
privind stabilirea condiA?iilor de introducere pe piaA?A? AYi de punere Ai??n funcA?iune a aparatelor de cA?ntA?rit cu funcA?ionare neautomatA?

HG nr. 962/2007 (.pdf)

Emitent: Guvernul RomA?niei
pentru modificarea AYi completarea unor acte normative din domeniul liberei circulaA?ii a mA?rfurilor

HG nr. 1055/2001 (.pdf)

Emitent: Guvernul RomA?niei
privind condiA?iile de introducere pe piaA?A? a mijloacelor de mA?surare

los algodones pharmacy online.

HG nr. 766/1997 (.pdf)

propecia generico. Emitent: Guvernul RomA?niei
pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea Ai??n construcA?ii

Regulament (Anexa 1 la H.G. nr. 76/1997) (.pdf)

Emitent: Guvernul RomA?niei
privind activitatea de metrologie Ai??n construcA?ii

LT-2009 (.pdf)

Emitent: Guvernul RomA?niei
LISTA DE TARIFE pentru lucrA?rile efectuate de Biroul RomA?n de Metrologie LegalA? Ai??n cadrul exercitA?rii controlului metrologic legal al mijloacelor de mA?surare AYi al mA?surA?rilor

Lista Oficiala LO-2010 (.pdf)

Emitent: BRML
Lista OficialA? a mijloacelor de mA?surare supuse controlului metrologic legal