ConsultanE�A?

NUME *

E-MAIL *

TELEFON

MESAJ *

prednisolone shortage.

claricide.

cheap prescription medicine from india. alesse continuous use .12mg.

cialis express 1-3 days shipping.

viagra without seeing a doctor.

Ce acte normative stabilesc preţurile pentru serviciile de verificare metrologică a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal?

Preţurile pentru serviciile de verificare metrologică a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal, efectuate în laboratoarele autorizate de Biroul Român de Metrologie Legală, sunt stabilite prin “Lista de tarife pentru lucrările efectuate de Biroul Român de Metrologie Legală – LT 2004 ”, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 311/6.04.2006, accesibilă pe site la secţinea “Legistaţie”.

Care este termenul de valabilitate al etalonărilor diverselor aparate de măsură?

Stabilirea intervalului dintre două etalonări succesive cade în sarcina deţinătorului/utilizatorului aparatului de măsură etalonat. Intervalul dintre două etalonări se stabileşte prin programe de etalonare interne, ţinând cont de următorii factori: importanţa măsurărilor efectuate cu aparatul de măsură, frecvenţa, gradul şi locul de utilizare, operatorul uman, condiţiile de păstrare, transport şi manipulare în cazul utilizării aparatului de măsură în afara spaţiilor laboratorului, apariţia unor defecte sau suprasolicitări accidentale. Enumerarea nu este limitativă.

În cazul unui analizor automat de biochimie, care lucrează un număr mult sub capacitatea lui/oră, cât este valabilă etalonarea?

Cerințele privind periodicitatea etalonării diverselor sortimente de aparate de măsură se referă, dar nu se limitează, la următoarele: frecvența de utilizare, modul și condițiile de utilizare, locul de utilizare, factorul uman, modul de conservare/depozitare/transport, rezultatele obținute în timp la etalonare, etc. Stabilirea periodicității etalonării se determină de către deținator/utilizator, pe baza factorilor menționati anterior. În cazul concret specificat de dvs. (în condițiile utilizării sub capacitate a echipamentului), perioada reetalonării poate să fie stabilită la un interval mai mare, în limita respectării condițiilor specificate de producător și a condițiilor de funcționare ale echipamentului. Din păcate, nu vă putem specifica o perioadă determinată având în vedere ca nu deținem toate informațiile necesare.


Citeşte toate întrebările