SIMAR – Metrologie din 1955

Cu o experiență de peste 50 de ani în domeniul metrologic, compania SIMAR SA oferă servicii metrologice integrate de etalonare, asistență tehnică și consultanță pentru aparatele de măsură din domeniile: Electricitate, Mărimi Termice, Forță, Duritate, Moment al Forței, Lungime, Timp, Cinematice, Masă și Presiune, atât în laboratoarele proprii cât și la sediul partenerilor nostri.

Etalonare și asistență tehnică la cele mai înalte standarde!

Laboratorul de metrologie SIMAR este atestat de Biroul Român de Metrologie Legală conform standardului SR EN ISO/CEI 17025:2005.

Îmbunătățirea și perfecționarea continuă a serviciilor metrologice oferite a determinat implementarea și certificarea în cadrul laboratorului de metrologie a unui sistem de management al calității conform standarului SR EN ISO 9001:2008.

Pentru a fi permanent conectat la cerințele și noutățile din domeniul metrologiei, SIMAR SA a devenit în anul 2004 membru al Asociației Laboratoarelor din România – ROLAB.

Identificarea și întelegerea exactă a nevoii clientului, măsurarea rezultatelor serviciului metrologic prestat, relațiile contractuale și dezvoltarea de parteneriate sunt caracteristicile principale ale valorii și calității serviciilor oferite de compania noastră. Pentru menținerea la standarde ridicate a serviciilor prestate de etalonare și asistență tehnică, laboratorul de metrologie SIMAR se angajează să investească permanent în creșterea calității serviciilor oferite prin specializarea permanentă a personalului, dotarea cu echipamente performante și dezvoltarea unor locații adecvate tehnic serviciilor oferite.

Principalele avantaje competitive oferite de laboratorul nostru de metrologie sunt reprezentate de promptitudinea în execuție a serviciilor de etalonare și asistență tehnică, politica de prețuri aplicată, capacitatea de a presta servicii la sediul partenerilor nostri din toata țara și nu în ultimul rând vasta experiență în domeniul metrologic a personalului nostru.

Serviciile oferite de către laboratorul de metrologie SIMAR  includ etalonare, asistență tehnică și consultanță pentru aparate de măsură din domeniile: Electricitate, Mărimi Termice, Forță, Duritate, Moment al Forței, Lungime, Timp, Cinematice, Masă și Presiune.