SIMAR – Metrologie din 1955

Cu o experiență de peste 50 de ani în domeniul metrologic, compania SIMAR SA oferă servicii metrologice integrate de etalonare, asistență tehnică și consultanță pentru mijloace de măsurare din domeniile: Electricitate, Mărimi Termice, Forță, Duritate, Moment al Forței, Lungime, Timp, Cinematice, Masă și Presiune, atât în laboratoarele proprii cât și la sediul partenerilor nostri.

Etalonare și asistență tehnică la cele mai înalte standarde!

Laboratorul de metrologie SIMARAi??este atestat de Biroul RomA?n de Metrologie LegalA? conform standardului SR EN ISO/CEI 17025:2005.

AZmbunA?tA?Ei??irea Ei??i perfecEi??ionarea continuA? a serviciilor metrologice oferite a determinat implementarea Ei??i certificarea Ai??n cadrul laboratorului de metrologie a unui sistem de management al calitA?Ei??ii conform standarului SR EN ISO 9001:2008.

Pentru a fi permanent conectat la cerinEi??ele Ei??i noutA?Ei??ile din domeniul metrologiei, SIMAR SA a devenit Ai??n anul 2004 membru al AsociaEi??iei Laboratoarelor din RomA?nia ai??i?? ROLAB.

Identificarea Ei??i Ai??ntelegerea exactA? a nevoii clientului, mA?surarea rezultatelor serviciului metrologic prestat, relaEi??iile contractuale Ei??i dezvoltarea de parteneriate sunt caracteristicile principale ale valorii Ei??i calitA?Ei??ii serviciilor oferite de compania noastrA?. Pentru menEi??inerea la standarde ridicate a serviciilor prestate de etalonare Ei??i asistenEi??A? tehnicA?, laboratorul de metrologie SIMARAi??se angajeazA? sA? investeascA? permanent Ai??n creEi??terea calitA?Ei??ii serviciilor oferite prin specializarea permanentA? a personalului, dotarea cu echipamente performante Ei??i dezvoltarea unor locaEi??ii adecvate tehnic serviciilor oferite.

Principalele avantaje competitive oferite de laboratorul nostru de metrologie sunt reprezentate de promptitudinea Ai??n execuEi??ie a serviciilor de etalonare Ei??i asistenEi??A? tehnicA?, politica de preEi??uri aplicatA?, capacitatea de a presta servicii la sediul partenerilor nostri din toata Ei??ara Ei??i nu Ai??n ultimul rA?nd vasta experienEi??A? Ai??n domeniul metrologic a personalului nostru.

Serviciile oferite de cA?tre laboratorul de metrologie SIMAR Ai??includ etalonare, asistenEi??A? tehnicA? Ei??i consultanEi??A? pentru aparate de mA?surA? din domeniile: Electricitate, MA?rimi Termice, ForEi??A?, Duritate, Moment al ForEi??ei, Lungime, Timp, Cinematice, MasA? Ei??i Presiune.